2. Platba sa uskutoční vždy do desiateho dňa v mesiaci VOPRED.

2. Hodiny strávené v našom centre mimo prevádzkových hodín budú Vášmu dieťaťu účtované poplatkom 3 EUR za každú začatú hodinu.

3. Pri dlhodobej absencii (viac ako 3 týždne v danom mesiaci) sa platí polovica z mesačného paušálu (udržiavací poplatok za rezerváciu miesta) a to min. 120 EUR.

4. Otváracia doba: od pondelka do piatku  od 6:00 do 17:00, počas víkendu podľa dohody.


5. Voľné miesto si môžete rezervovať odovzdaním vyplnenej prihlášky a uhradením registračného poplatku vo výške 80 EUR. Registračný poplatok Vám bude odrátaný z prvej platby. 


CENNÍK:

Celodenná starostlivosť pre dieťa od 1 roka do 4 rokov = 280eur / mesiac vrátane stravy
Poldenná / polmesačná starostlivosť = 200eur / vrátane stravy
Zápisné = 80eur /odráta sa pri prvej platbe
Mimo otváracích hodin = 3eura/hod
Nočné opatrovanie dietaťa = cena po dohode s rodičmi


DC rozprávkový raj je otvorené denne od 6hod do 17 hod.

Deťom DC zabezpečuje:
posteľnú bielizeň, plienky a mokré utierky, uteračiky,krém, mydla, toaletný papier a papierové vreckovky, pitný režim, desiatu, obed, olovrant


Detské jasle  ROZPRÁVKOVÝ RAJ sa nachádzajú v priestoroch DVOJPODLAŽNÉHO RODINNÉHO DOMU  s kapacitou 15 detí. Detské jasle majú jednu rozprávkovú herňu na prízemí a dve spálne na poschodí jedna je ako loď, druhá je fialková s baldachýnom.

Rozprávková herňa na prízemí je vybavená rôznymi hračkami od výmyslu sveta.

Spálňa mladších batoliat je zariadená postieľkami, v ktorých má každé dieťa svoju hračku na zaspanie prinesenú z domu. V postieľkach je čistá a voňavé bielizeň. Nachádza sa tu aj hrací kolotoč a knižky s rozprávkami na spánok. Na oknách majú deti vyvesené zlaté hviezdičky...

Spálňa starších batoliat
 má postieľky a ležadlá pre najstaršie deti. Je v nich čistá a voňavá bielizeň a príjemné prostredie k spánku dotvárajú zlaté hviezdičky na oknách, maľby evokujúce oddych.

Jedáleň
 má stôl s lavičkami, z ktorých sa deti nemôžu zošmyknúť a sú v nej aj vysoké stoličky pre malé deti. Tie deti, ktoré už sami sedia, sú za detskými stolíkmi a učíme sa spolu kultúre stolovania.
06:00
08:00
09:00
09:30
11:00
11:45
14:30
15:00
16:00
- 08:00
- 09:00
- 09:30
- 11:00
- 11:30
- 14:30
- 15:00
- 16:00
- 17:00
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
príchod detí
voľné hranie detí
desiata
aktivity, výchovná činnosť a pobyt vonku
obed
odpočinok, poobedný spánok
olovrant
aktivity alebo pobyt vonku
hranie sa a priebežný odchod detí domov
 
         
Denný režim je prispôsobený deťom podľa veku a ich psychických a hygienických návykov.
Kuchyňu predstavuje pestrá a vyvážená strava, ktorá je pripravovaná pre deti podľa veku na základe záväzných materiálno spotrebných noriem a receptúr pre predškolské a školské zariadenia v SR. Na základe oznámenia rodiča o alergii dieťaťa je strava potrebne upravená. Počas dňa je dodržiavaný pitný režim.
Podpora a rozvoj samostatnosti dieťaťa vo všetkých oblastiach bežného života

Sociálne návyky: včlenenie sa dieťaťa do spoločnosti (vedieť vychádzať v kolektíve, vytvorenie si miesta v kolektíve), osvojenie si základných hygienických návykov zodpovedajúcich veku dieťaťa (ako sú pravidelné umývanie si rúk, používanie nočníka alebo WC)

Stravovacie návyky:
 pitie z pohára, samostatne sa učiť jesť, osvojiť si režim stravovania, výchova k zdravému životnému štýlu

Jazyková podpora:
 prvé slová, slovná zásoba, ktorá je rozširovaná pomocou knižiek, piesní, rozprávok, hier, dohliadame na tvorbu reči a vývoj reči...

Rozvoj myslenia:
 veku zodpovedajúce hry ako je priraďovanie, rozlišovanie farieb, predmetov, tvarov...

Podpora kreativity a motoriky:
 kreslenie, maľovanie, prvé strihanie, lepenie, formovanie, modelovanie...

Podpora fyzickej aktivity (pohybu) a motoriky:
 lozenie, samostatné sedenie, prvé kroky, chôdza, prechádzky, radosť z hudby (koordinácia hlasu a tela, pomocou rytmiky, tanca a piesní), podpora muzických schopností a pod....
Podpora rozvoja zdravého citového života, intelektuálneho rozvoja osobnosti a vytvárania si sociálnych kontaktov.
Deti chodia pravidelne von na prechádzky alebo sa hrajú v tráve (podľa veku), k dispozícii máju pieskovisko, niekoľko preliezok (podľa veku a fyzickej zdatnosti)
 
created by MochnackyCreative